Η συνεχής επιμόρφωση, η στελέχωση με εξειδικευμένους συνεργάτες και κορυφαίους συμβούλους, σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό, την εχεμύθεια και ιδίως με την προσωπική επαφή, εξασφαλίζουν το κύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Έχοντας εταιρική άδεια άσκησης επαγγέλματος Α΄ Τάξεως, καλύπτουμε όλο το φάσμα των λογιστικών – φοροτεχνικών – εργατικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις σε κάθε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εργατικές Υπηρεσίες

 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
 • Πληρωμή ενσήμων μέσω  WIN BANK
 • Ηλεκτρονική αποστολή Α.Π.Δ.

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις εισοδήματος
 • Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Intrastat

 

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση βιβλίων Α΄, Β΄, και Γ΄κατηγορίας
 • Μηχανογραφική παρακολούθηση
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση βιβλίου απογραφής
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Τουριστικά γραφεία – Ταξιδιωτικά πρακτορεία